Szlaki turystyczne

Szlak Przełomu Krzeczowskiego EWI – 5 (długość 20,5 km).

Znakowany na żółto (dawniej: na czerwono) szlak rowerowy ma kształt wydłużonej ósemki, której osią jest dolina Warty. Wiedzie przez pola i lasy, wznosząc i opadając na dno doliny, pokonuje rzekę aż czterokrotnie – dwa razy w miejscowości Toporów – Kamion, w miejscowościach Krzeczów oraz Przywóz – Ogroble. Trasa tego szlaku pozwala poznać rejon “Krzeczowskiego Przełomu Warty”, w tym jego cenny przyrodniczo odcinek zwany “Doliną Warty pod Kamionem”.

Trasa ta o długości 20,5 km, wygląda jak kontur „wydłużonej ósemki”. Osią tej ścieżki rowerowej jest dolina Warty. Trasa ta zaczyna się w Kamionie i prowadzi przez pola i lasy, wznosząc się po wysoczyźnie opada na dno doliny. Z Kamionu trasa pierwszej pętli (o długości 10,1 km) biegnie na lewym brzegu doliny Warty do wsi Jesionna, gdzie skręca w stronę wsi Krzeczów. W Krzeczowie przechodzi na prawy brzeg i biegnąc razem z pieszym szlakiem żółtym wraca do Kamionu. Prawobrzeżna część szlaku prowadzi głównie przez tereny nadleśnictwa, natomiast lewobrzeżna częściowo przez las, a częściowo przez pola.

Do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc szlaku należą: malowniczy widok krzeczowskiego przełomu Warty z mostu w Krzeszowie i wąwóz za wsią Więcławy. Druga pętla tego szlaku ma długość 10,4 km i biegnie w dół rzeki, na lewym brzegu rzeki od Toporowa do Przywozu, gdzie przechodzi na drugi brzeg Warty. Po przejściu wsi Ogroble szlak skręca na drogę leśną, która kieruje się w stronę Kamionu gdzie kończy bieg. Praktycznie cała prawobrzeżna cześć trasy biegnie przez tereny leśne, natomiast lewobrzeżna prowadzi drogą lokalną. Ten odcinek szlaku jest przeznaczony raczej do jazdy sportowej. Podczas przejazdu można podziwiać dolinę Warty i jej starorzecza pod Ogroblem i w Kamionie. Wartę pokonuje się aż czterokrotnie, dwa razy w Kamionie oraz w Krzeczowie i w Przywozie. Trasa ta pozwala poznać krajobrazy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w rejonie „Krzeczowskiego Przełomu Warty”. Szlak znakowany jest kolorem żółtym (dawniej czerwonym).

Szlak Załęczańskim Łukiem Warty EWI – 6 (długość 26,5 km).

Znakowany na żółto (dawniej: na niebiesko) szlak rowerowy “Załęczańskim Łukiem Warty” pozwala poznać Załęczański Park Krajobrazowy, a zwłaszcza przyrodę i zabytki odcinka doliny Warty zwanego Załęczańskim Łukiem Warty.

Trasa ta o długości 26,5 km, prowadzi „Załęczańskim Łukiem Warty”, gdzie można podziwiać krajobrazy Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na szczególną uwagę zasługuje malowniczy krajobraz i zabytki doliny Warty w Załęczańskim Łuku Warty. Trasa prowadzi przez Załęcze Wielkie, Piaski, Ogroble, Przywóz, Łaszew Rządowy, Bieniec, Kępowiznę i ponownie wraca do Załęcza Wielkiego. Jadąc tą ścieżką można zwiedzić kurhany w Przywozie, czy zabytkowy młyn w Kępowiźnie. Rozpoczyna się w harcerskim ośrodku Nadwarciański Gród.

Początkowy odcinek biegnie droga asfaltową do metalowego krzyża usytuowanego na skraju doliny Warty. Przy krzyżu szlak skręca w lewo biegnąc drogą gruntową przez mozaikę lasów chłopskich i pól uprawnych. Po około 2 km wchodzi w zwarty kompleks lasów nadleśnictwa. Po dojściu do drogi Bukowiec – Ogroble skręca w lewo, na północ. Po około 1,2 km szlak wchodzi na dużą leśną polanę pokrytą łąkami i polami uprawnymi, znajdowała się tutaj nieduża wieś Wiesiagi.

Po przejechaniu polany, drogą leśną kierujemy się cały czas na północ i przez wieś Ogroble dojeżdżamy do wsi Przewóz. Po przejechaniu Warty (za Przewozem), szlak skręca w lewo i biegnie doliną rzeki, mijając wieś Pustkowie dochodzi do wsi Łaszew Rządowy (ten odcinek trasy pokrywa się z czarnym szlakiem pieszym). W Łaszewie szlak skręca na południe i dociera do wsi Pustkowie gdzie łączy się z czerwonym szlakiem pieszym, z którym biegnie do Załęcza Wielkiego. W Załęczu skręca w kierunku koryta rzeki, przekracza ją i koło żelaznego krzyża skręca w lewo dochodząc do stanicy harcerskiej. Odcinek szlaku biegnący wewnątrz „Łuku Warty” biegnie głównie przez tereny leśne drogami leśnymi, natomiast odcinek biegnący po zewnętrznej jego stronie, z małymi wyjątkami, wytyczony jest przez tereny otwarte i biegnie drogami lokalnymi. Do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsc szlaku należą: kurhany książęce pod Przywozem, parowy łaszewskie, wąwóz Królowej Bony, źródliska pod Kępowizną, młyn drewniany we wsi Kępowizna i kurhany pod wsią Przywóz.

 

Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów  EWI – 7 (długość 31,9 km)

Znakowany na żółto (dawniej: na zielono) szlak rowerowy “Nadwarciańskich Krajobrazów” biegnie przez Załęczański Park Krajobrazowy. Szlak ten rozpoczyna się w Załęczu Wielkim i wiedzie przez Piaski, Bukowce, Bobrowniki, Troniny, Starą Wieś, Kluski i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Szlak ten o długości 31,9 km jest wytyczony w formie pętli między Załęczem Wielkim, Kluskami a Bobrownikami. Początek trasy jest wyznaczony w stanicy ZHP w Załęczu Wielkim. Pierwszy odcinek trasy wytyczony jest na prawym brzegu rzeki i prowadzi drogą wiejską (doliną i jej skrajem), przez wsie Piaski i Bukowiec do Bobrownik.

W Bobrownikach przechodzi na drugą stronę Warty i biegnąc częściowo przez lasy osiąga kolejno wsie Troniny, Starą Wieś i Załęcze Wielkie. W Załęczu kieruje się polami w stronę wsi Kruchy.

W tej wsi, przy krzyżu skręca w lewo i po około 1,2 km skręca w las. Po kolejnym kilometrze skręca w prawo w drogę asfaltową. Po około 2 km, za leśniczówką kieruje się na Północ do wsi Kluski. Po jej minięciu cały czas biegnie drogą gruntową na północ, dochodząc do drogi.Załęcze Wielkie – Dzietrzniki. Tu skręca w prawo w kierunku Załęcza Wielkiego dalej przekracza Warte wracając do stanicy ZHP.

Do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo miejsc szlaku należą: starorzecze Warty (użytek ekologiczny Wronia Woda), Genowefy, Góra Wapiennik i starorzecze Warty ze źródliskami pod Troninami (Granatowe Źródła).

Szlak rowerowy Wierzchlas – Osjaków – Wierzchlas EWI-2

Trasa ta o długości 44,9 km, bierze swój początek we wsi Wierzchlas przy tutejszej Szkole Podstawowej i prowadzi przez wschodnie tereny powiatu wieluńskiego. W znacznej części szlak ten przebiega przez kompleks leśny lub po jego skraju. Następnie prowadzi przez Łykowe, Drobice, Kajdas i Raduczyce do Osjakowa, wzdłuż malowniczej doliny Warty. Do najciekawszych miejsc po trasie należy Ruda, dawna siedziba kasztelanii rudzkiej z kościołem romańskim i zabytkowym pałacem, stary młyn wodny w Łykowem nad Wartą oraz Osjaków, niegdyś miasteczko z zachowanym układem przestrzennym i budynkiem dawnej synagogi. Szlak znakowany jest kolorem zielonym.

Szlak rowerowy Konopnica – Osjaków – Konopnica EWI-3

Trasa ta licząca 43,1 km, rozpoczyna się w Konopnicy przy budynku urzędu gminy i prowadzi w kierunku Rychłocic, Szynkielowa, Walkowa i Osjakowa, a następnie powraca do Konopnicy. Po trasie wiodącej przez północno-zachodnie krańce powiatu wieluńskiego, częściowo wzdłuż doliny Warty, można zwiedzić liczne zabytki kultury materialnej. Do najciekawszych miejsc należą: zespół kurhanów w Lesisku, pozostałości grodziska, dwór Kozarskich, dawny kościół Paulinów oraz cmentarz wojenny w Konopnicy. Szlak wiedzie również skrajem rezerwatu „Hołda” należącego do Nadleśnictwa Złoczew. Szlak znakowany jest kolorem zielonym.

Szlak  łącznikowy Józefów-Bieniec. (Józefów – Grębień – Popowice – Pątnów – Bieniec Mały). Długość 11,7 km, kolor czarny EWI – 8

Trasa ta o długości 11,7 km, jako szlak łącznikowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg w Józefowie i prowadzi przez Grębień, Popowice, do nadwarciańskiej wsi Bieniec, położonej na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. W ten sposób łącznik ten stanowi powiązanie pomiędzy siecią tras rowerowych okolic Wielunia i Ożarowa z systemem szlaków rowerowych Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Na stosunkowo krótkiej trasie tego szlaku można zobaczyć ciekawe obiekty drewnianej architektury sakralnej jak: kościół w Grębieniu powstały około 1500 r., będący jedną z najciekawszych świątyń tego typu na terenie województwa łódzkiego, czy kościół w Popowicach. Szlak znakowany jest kolorem czarnym.

Szlak „Kościołów Wieluńskich” (Wieluń – Kadłub – Grębień – Łaszew – Wieluń). Długość 47 km, kolor zielony – EWI – 9

Szlak „Dwóch Starych Lip (Pajęczno – Siemkowice). Długość 40 km, kolor zielony EPJ – 1.

Szlak „Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego(Działoszyn – Niżankowice – Bobrowniki – Działoszyn). Długość 36,7 km, kolor zielony EPJ – 3.

Szlak łącznikowy Krzeczów – Łykowe. Długość 2 km, kolor czarny EWI – 14

„Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Długość 141 km, kolor pomarańczowy.

Szlak „Działoszyńskiego Przełomu Warty” (Pajęczno – Działoszyn – Pajęczno). Długość 38,1 km – EPJ – 2

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Kolor: niebieski

Przebieg szlaku: Chorzew Siemkowice, PKP (0,0 km) – Siemkowice (6,0 km) – rezerwat przyrody „Mokry Las” (8,5 km) – Broników (14,5 km) – rezerwat przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” (20,3 km) – Bobrowniki (23,0 km) – Bugaj – rezerwat przyrody „Węże” (25,0 km) – Draby, PKS (29,0 km) – dalej do Blachowni k. Częstochowy (101,0 km).

Szlak ma 25,7 km i rozpoczyna się na stacji kolejowej we wsi Chorzew i początkowo biegnie wzdłuż drogi do Siemkowic. Za Siemkowicami biegnie droga gruntową w kierunku zachodnim. We wsi Pustkowie skręca w las i do Bronikowa jest wytyczony wzdłuż drogi leśnej. W Bronikowie skręca na południe, prowadząc przez tereny uprawne. Po przecięciu drogi Krzeczów – Ożogów, biegnąc cały czas na południe ponownie wchodzi w las. Biegnąc cały czas terenami leśnymi dociera w okolice wsi Bobrowniki, gdzie wychodzi z lasu, a następnie przekracza Wartę. Dalej kieruje się na Górę Zelce, a następnie po przekroczeniu drogi Działoszyn – Parzymiechy opuszcza teren Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

Do najważniejszych atrakcji szlaku należą:

 • Rezerwaty: „Mokry Las”, „Dąbrowa w Niżankowicach”, „Węże”, „Szachownica” i „Bukowa Góra”,
 • Góra Draby z udostępnioną do zwiedzania Jaskinią Ewy,
 • malowniczy widok na dolinę Warty pod Bobrownikami,
 • Kościół parafialny z wieżą gotycką i dwór obronny z XV wieku w Siemkowicach.
Szlak Jury Wieluńskiej

Kolor: czerwony

Przebieg szlaku: Wieluń, PKP Miasto (0,0 km km) – Ruda (5,2 km) – Łaszew (12,2 km) – Bieniec Duży (17,2 km) – Kępowizna (20,0 km) – Załęcze Wielkie (23,2 km) – Troniny – rezerwat przyrody „Węże” (28,2 km) – Lisowice (33,2 km) – Raciszyn – Działoszyn (40,0 km) – Grądy-Łazy (45,0 km) – dalej do Częstochowy (113,0 km).

Ten znaczony na czerwono szlak pieszy rozpoczyna się w Wieluniu. Jego początkowy odcinek biegnie na południowy-wschód (przez Rudę i Pątnów), docierając w rejonie wsi Bieniec do doliny Warty. Następnie, aż do samego Działoszyna jest wytyczony w dolinie lub na jej krawędzi. Szlak otacza od strony zewnętrznej cały „Łuk Warty”. W Działoszynie szlak przechodzi na prawy brzeg i pod wsią Lelity opuszcza teren nadleśnictwa, kierując się w stronę Częstochowy.

Na szlaku warto zwrócić uwagę na:

 • zabytki architektoniczne w Wieluniu, Działoszynie i Rudzie,
 • kamieniołomy i wapienniki pod Działoszynem,
 • źródliska pod Bobrownikami i Ogroblem,
 • Górę Wapiennik,
 • rezerwat geologiczny Węże,
 • dolinę Suchej Strugi.
Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską

Kolor: żółty

Przebieg szlaku: Działoszyn, PKP (0,0 km) – Działoszyn (3,7 km) – Lisowice (5,9 km) – Bobrowniki (10,0 km) – Ogroble (15,4 km) – Kamion (18,0 km) – Krzeczów (22,0 km).

Szlak umożliwia poznanie terenów będących wynikiem działalności rzeki Warty, lądolodu skandynawskiego oraz rzeźby krasowej. Przebyta trasa pozwala poznać nie tylko bardzo ciekawą szatę roślinną, ale także przeszłość historyczną i zabytki tego obszaru w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa, cały znakowany na żółto szlak znajduje się w tych granicach.

Jego długość wynosi 22 km. Szlak rozpoczyna się na stacji PKP w Działoszynie i biegnie w kierunku zachodnim (początkowo skrajem, następnie doliną Warty) przez wieś Sęsów do Bobrownik. Za Bobrownikami (po minięciu Góry Św. Genowefy), skręca na północ, opuszczając dolinę rzeki i kieruje się drogą leśną do wsi Ogroble. W Ogroblach ponownie osiąga dolinę Warty i biegnąc cały czas przez lasy dociera do wsi Kamion, a następnie Krzeczów, gdzie kończy bieg.

Do najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsc szlaku należą:

 • kamieniołomy i wapienniki pod Działoszynem,
 • malownicza dolina Warty,
 • góra św. Genowefy,
 • źródliska pod Bobrownikami i Ogroblem.

Szlak kurhanów książęcych

Kolor: czarny

Przebieg szlaku: Ogroble (0,0 km) – Przywóz – Molenda – Bieniec Mały (5,5 km).

Jest to krótki, znaczony na czarno szlak, łączący omówione poprzednio szlaki czerwony i żółty. Długość szlaku wynosi 5,5 km. biegnie on doliną Warty między wsiami Bieniec, Przywóz i Ogroble. Głównym walorem szlaku są dwa kurhany z epoki żelaza. Są to kopce o średnicy około 10 m i wysokości około 7 m, wzniesione na wysokim brzegu, obecnie porośnięte brzozami. Prawdopodobnie pochowano w nich miejscowych wodzów plemiennych z II – IV wieku naszej ery. Podczas badań archeologicznych znaleziono w nich wiele cennych przedmiotów, m.in. złotą i srebrną biżuterię. W ich pobliżu odkryto osadę pochodzącą z okresu kultury przeworskiej.

Znakowany na czerwono. Przebieg na terenie ZPK: Rychłowice “Wzgórze Koni” – Nowy Świat – Strugi – Łaszew – Bieniec – Dzietrzniki gospodarstwo agroturystyczne “Nad Strugą” – Kępowizna – Załęcze Wielkie – Stara Wieś – Troniny i dalej do Częstochowy.

Trasa rowerowa w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Trasa prowadzi przez fragment ZPK, gdzie wapienne skały wyraźnie wychodzą nad poziom gruntu. Uczestnik wycieczki rowerowej porusza się w malowniczym krajobrazie.Ścieżka jest tak zaplanowana, aby oprócz  czynnego wypoczynku dawała możliwości zdobycia wiedzy z dziedziny biologii, geografii i geologii. W zamyśle projektodawców jest to rowerowa ścieżka dydaktyczna. Na jej trasie wytyczonych jest 13 przystanków, na których można realizować określone cele dydaktyczne. Ścieżka (szlak rowerowy) rozpoczyna się w Działoszynie, jej początkowy odcinek (do Bobrownik) pokrywa się z żółtym szlakiem pieszym. Z Bobrownik można udać się w kierunku wsi Bugaj i Szczepany lub pojechać dalej doliną rzeki do Góry Św. Genowefy i powrócić z powrotem do Bobrownik. Ten odcinek trasy jest nieco trudniejszy technicznie i jego przebycie wymaga pewnej wytrzymałości fizycznej od uczestników. Ze wsi Szczepany trasa prowadzi do Kolonii Lisowskiej a następnie skręca do Lisowic. W Lisowicach skręca na wschód i osiąga Raciszyn, gdzie kieruje się na północ i powraca do Działoszyna.

Trasa posiada wiele walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych::

 • Przystanek przy kamieniołomach w Lisowicach. To miejsce znajduje się na krawędzi przełomu Warty, rozpościera się z niego rozległy panoramiczny widok na niemal cały ZPK oraz na zespół kamieniołomów i piece do wypalania wapna (tzw. wapienniki). Patrząc na przeciwległy brzeg Warty można zobaczyć panoramę na Górę Zelce.
 • Przystanek na moście w Lisowicach. Z tego miejsca rozciąga się widok na naturalne koryto Warty. Na obu brzegach widać strome skarpy przełomu.
 • Przystanek obok tzw. Żabiego Stawu, który jest położony za niedużym laskiem sosnowym w odległości około 0,5 km od końca drogi asfaltowej w Bobrownikach. Zbiornik ten jest zawieszony kilkadziesiąt metrów nad niedalekim korytem Warty, stanowiąc pewną osobliwość geologiczną. Takie zjawisko spowodowane jest płytkim zaleganiem nieprzepuszczalnych skał wapiennych. Uroku temu miejscu nadają kwitnące grzybienie.
 • Przystanek na górze Św. Genowefy. Z jej szczytu rozpościera się widok na przeciwległy brzeg gdzie znajduje się Góra Wapiennik. Jest to miejsce o wysokich walorach krajobrazowych. Te dwa wzniesienia tworzą jak gdyby bramę, przez którą przepływa Warta.
 • Przystanek na moście w Bobrownikach. Miejsce to posiada podobne walory krajobrazowe jak przystanek na moście w Lisowicach.
 • Przystanek w Rezerwacie Węże na Górze Zelce. Góra ta jest najwyższym wzniesieniem w okolicy (246m n.p.m.). Można tu obserwować bogatą rzeźbę krasową oraz świat żywej przyrody związany z wapiennym podłożem. Znajduje się tutaj 10 jaskiń i schronisk. Istnieje możliwość wejścia do najłatwiej dostępnych jaskiń: Małej i Stalagmitowej. Przebywając na górze Zelce należy cały czas pamiętać, że jest to rezerwat przyrody. 
 • Przystanek na Górze Draby. Góra stanowi wapienny pagór z jaskinią w formie kotła, kamieniołomem i wapiennikiem. W jaskini znajduje się cenne stanowisko paleontologiczne.
 • Przystanek zlokalizowany w dolinie Suchej Strugi. Można tu obserwować ciekawe zjawisko krasowe, a mianowicie znikanie (wsiąkanie) wody płynącej po nieprzepuszczalnym gruncie w miejscach gdzie znajduje ona szczeliny skalne. Wody płynącej tutaj rzeki przez lata wypłukiwały wapienne podłoże aż przebiły się przez nieprzepuszczalne warstwy, tworząc duży lejowaty otwór (tzw. ponor lub łyczak) i zaczęły ginąć pod skałami wapiennymi. Wody rzeki znajdują sobie coraz to nowe szczeliny i strefa zaniku nurtu przesuwa się w górę koryta. Naukowo udowodniono, że ginące wody cieku uchodzą do Warty w postaci źródeł.
 • Przystanek w kamieniołomie w Lisowicach znajduje się na krawędzi przełomu Warty. Można tu obserwować ponad 20 metrowy przekrój geologiczny przez płytowo ułożone jurajskie wapienie. W skałach kamieniołomu i w rumoszu skalnym występują liczne skamieniałości jurajskie.
 • Przystanek przy zespole kamieniołomów i wapienników w Raciszynie. Miejsce to jest atrakcyjnym punktem widokowym, z którego rozpościera się panorama na płynącą w dole Wartę.
 • Przystanek przy kapliczce na skale. Jest to miejsce postoju pielgrzymek udających się do Częstochowy.

Trasa rowerowej ścieżki dydaktycznej ZPK jest najatrakcyjniejszym szlakiem turystycznym, prowadzącym przez teren Parku krajobrazowego i nadleśnictwa. Przedstawia ogół zjawisk krajobrazowych i geologicznych występujących na tym obszarze.

„Wielki Łuk Warty” – geologiczna ścieżka dydaktyczna

Trasa nr 1

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogroble – Madeły – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km

Trasa nr 2

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Kępowizna – Bieniec – Dzietrzniki – źródło “Objawienie” – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km

Trasa nr 3

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Draby – Węże – “Góra Zelce” (rezerwat “Węże”) – “Żabi Staw” – “Góra Świętej Genowefy” – Bobrowniki – :Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km

Trasa nr 4

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Draby – Kolonia Lisowice – Lisowice – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km

„Ośrodek” – leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna o długości ok. 3,5 km

„Źródełko” – leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna o długości ok. 6 km

„Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn” – ścieżka dydaktyczna o długości 19 km. 14 stanowisk z tablicami na trasie Raciszyn (kamieniołom) – Lisowice (źródła) – Rezerwat Węże – Draby – Kol.Lisowice – Ponory Suchej Strugi. Otwarta w sierpniu 2017