Szlaki turystyczne

Szlaki rowerowe

Szlak Przełomu Krzeczowskiego EWI – 5 (długość 20,5 km).

Znakowany na żółto (dawniej: na czerwono) szlak rowerowy ma kształt wydłużonej ósemki, której osią jest dolina Warty. Wiedzie przez pola i lasy, wznosząc i opadając na dno doliny, pokonuje rzekę aż czterokrotnie – dwa razy w miejscowości Toporów – Kamion, w miejscowościach Krzeczów oraz Przywóz – Ogroble. Trasa tego szlaku pozwala poznać rejon “Krzeczowskiego Przełomu Warty”, w tym jego cenny przyrodniczo odcinek zwany “Doliną Warty pod Kamionem”.

Szlak Załęczańskim Łukiem Warty EWI – 6 (długość 26,5 km).

Znakowany na żółto (dawniej: na niebiesko) szlak rowerowy “Załęczańskim Łukiem Warty” pozwala poznać Załęczański Park Krajobrazowy, a zwłaszcza przyrodę i zabytki odcinka doliny Warty zwanego Załęczańskim Łukiem Warty. Trasa szlaku wiedzie m.in. przez Załęcze Wielkie, Piaski, Ogroble, Przywóz, Łaszew Rządowy, Bieniec, Kępowizna i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie m.in. kurhany w Przywozie oraz zabytkowy młyn w Kępowiźnie.

Szlak Nadwarciańskich Krajobrazów EWI – 7 (długość 31,9 km)

Znakowany na żółto (dawniej: na zielono) szlak rowerowy “Nadwarciańskich Krajobrazów” biegnie przez Załęczański Park Krajobrazowy. Szlak ten rozpoczyna się w Załęczu Wielkim i wiedzie przez Piaski, Bukowce, Bobrowniki, Troniny, Starą Wieś, Kluski i z powrotem do Załęcza Wielkiego. Na trasie lub w pobliżu tego szlaku leżą takie atrakcje turystyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego jak: Starorzecze Wronia Woda, Góra Świętej Genowefy, Żabi Staw, Góra Wapiennik czy Granatowe Źródła, stanowiące pomniki przyrody.

Szlak Wierzchlas-Osjaków-Wierzchlas. Długość 44,9 km, kolor zielony – EWI – 2

Szlak Józefów-Bieniec. (Józefów – Grębień – Popowice – Pątnów – Bieniec Mały). Długość 11,7 km, kolor czarny EWI – 8

Szlak „Kościołów Wieluńskich” (Wieluń – Kadłub – Grębień – Łaszew – Wieluń). Długość 47 km, kolor zielony – EWI – 9

Szlak „Dwóch Starych Lip” (Pajęczno – Siemkowice). Długość 40 km, kolor zielony EPJ – 1.

Szlak „Działoszyńskiego Przełomu Warty” (Pajęczno – Działoszyn – Pajęczno). Długość 38,1 km – EPJ – 2

Szlak „Wapiennych Wzgórz Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” (Działoszyn – Niżankowice – Bobrowniki – Działoszyn). Długość 36,7 km, kolor zielony EPJ – 3.

Szlak łącznikowy Krzeczów – Łykowe. Długość 2 km, kolor czarny EWI – 14

„Nadwarciański Szlak Bursztynowy”. Długość 141 km, kolor pomarańczowy.

Punkty węzłowe szlaków rowerowych

  • most w m. Bobrowniki (szlak EWI – 7)
  • most w m. Załęcze Wielkie (szlaki EWI – 6 i EWI – 7)
  • most w m. Przywóz – Ogroble (szlaki EWI – 5 i EWI – 6)
  • most w m. Toporów – Kamion (szlak EWI – 5)
  • most w m. Krzeczów (szlak EWI – 5)

Szlak Konny Jury Wieluńskiej

Znakowany na czerwono. Przebieg na terenie ZPK: Rychłowice “Wzgórze Koni” – Nowy Świat – Strugi – Łaszew – Bieniec – Dzietrzniki gospodarstwo agroturystyczne “Nad Strugą” – Kępowizna – Załęcze Wielkie – Stara Wieś – Troniny i dalej do Częstochowy.

Szlaki piesze

Szlak Rezerwatów Przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Kolor: niebieski

Przebieg szlaku: Chorzew Siemkowice, PKP (0,0 km) – Siemkowice (6,0 km) – rezerwat przyrody „Mokry Las” (8,5 km) – Broników (14,5 km) – rezerwat przyrody „Dąbrowa w Niżankowicach” (20,3 km) – Bobrowniki (23,0 km) – Bugaj – rezerwat przyrody „Węże” (25,0 km) – Draby, PKS (29,0 km) – dalej do Blachowni k. Częstochowy (101,0 km).

Szlak Jury Wieluńskiej

Kolor: czerwony

Przebieg szlaku: Wieluń, PKP Miasto (0,0 km km) – Ruda (5,2 km) – Łaszew (12,2 km) – Bieniec Duży (17,2 km) – Kępowizna (20,0 km) – Załęcze Wielkie (23,2 km) – Troniny – rezerwat przyrody „Węże” (28,2 km) – Lisowice (33,2 km) – Raciszyn – Działoszyn (40,0 km) – Grądy-Łazy (45,0 km) – dalej do Częstochowy (113,0 km).

Szlak przełomu Warty przez Wyżynę Wieluńską

Kolor: żółty

Przebieg szlaku: Działoszyn, PKP (0,0 km) – Działoszyn (3,7 km) – Lisowice (5,9 km) – Bobrowniki (10,0 km) – Ogroble (15,4 km) – Kamion (18,0 km) – Krzeczów (22,0 km).

Szlak kurhanów książęcych

Kolor: czarny

Przebieg szlaku: Ogroble (0,0 km) – Przywóz – Molenda – Bieniec Mały (5,5 km).

Ścieżki dydaktyczne na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego

Wielki Łuk Warty” – geologiczna ścieżka dydaktyczna

Trasa nr 1

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Kępowizna – Bieniec – Przywóz – Ogroble – Madeły – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Rowerowa lub piesza: trasa ok. 23 km

Trasa nr 2

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Kępowizna – Bieniec – Dzietrzniki – źródło “Objawienie” – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka piesza: trasa ok. 15 km

Trasa nr 3

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Draby – Węże – “Góra Zelce” (rezerwat “Węże”) – “Żabi Staw” – “Góra Świętej Genowefy” – Bobrowniki – :Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 12 km

Trasa nr 4

Przebieg: Ośrodek “Nadwarciański Gród” – Draby – Kolonia Lisowice – Lisowice – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Wycieczka autokarowa ok. 20 km, trasa piesza ok. 8 km

„Załęczański Łuk Warty” – przyrodnicza ścieżka dydaktyczna

Trasa A

Przebieg: Ośrodek “NG” – Bukowce – most w Bobrownikach.

Długość trasy – 10,2 km – piesza lub rowerowa

Trasa B

Przebieg: most w Bobrownikach – kamieniołom koło Bobrownik – Ogroble – Kurhany Książęce – Wąwóz Królowej Bony – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Długość trasy – 15 km – piesza lub rowerowa

Trasa C

Przebieg: most w Bobrownikach – rezerwat “Węże” – Góra “Wapiennik” – Ośrodek “Nadwarciański Gród”.

Długość trasy – 12,5 km – piesza lub rowerowa

Trasa D

Trasa spływu kajakiem z Bobrownik do Ośrodka “Nadwarciański Gród”.

Długość trasy – 10,3 km

“Ośrodek” – leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna o długości ok. 3,5 km

„Źródełko” – leśna ścieżka dydaktyczno-rekreacyjna o długości ok. 6 km

„Najcenniejsze walory przyrodnicze Miasta i Gminy Działoszyn” – ścieżka dydaktyczna o długości 19 km. 14 stanowisk z tablicami na trasie Raciszyn (kamieniołom) – Lisowice (źródła) – Rezerwat Węże – Draby – Kol.Lisowice – Ponory Suchej Strugi. Otwarta w sierpniu 2017