Pomniki przyrody i użytki ekologiczne

Pomniki przyrody

Góra św. Genowefy

Najdalej na północ wysunięty wapienny ostaniec Jury Wieluńskiej zbudowany z górnojurajskich wapieni skalistych. W obrębie góry znajduje się największa skała wapienna Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, z wyglądu przypominająca ludzką czaszkę.

Granatowe Źródła

Niezwykle cenny przykład pulsujących krasowych źródeł terasowych, unikalnych na Jurze Polskiej. Wywierzysko krasowe tryska z krawędzi terasy doliny Warty. Źródła tworzą wydłużony zbiornik wodny. Swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu, granatowemu odcieniowi krystalicznej wody

Żabi Staw

Niezwykle urokliwy zbiornik wodny, zasilany wodami opadowymi, położony 50 m nad dnem doliny Warty. Można się tu natknąć na wyjątkowe okazy fauny i flory. Najbardziej malowniczo prezentuje się w okresie wiosennym, w czasie gdy kwitną grzybienie białe, a cała powierzchnia wody usiana jest białymi kwiatami.

Ujście Suchej Strugi

Zespół źródeł przykorytowych pod Lisowicami na lewym brzegi Warty uznawanych za wypływ na powierzchnię podziemnego strumienia krasowego o nazwie Sucha Struga, ginącego w ponorach w rejonie Kolonii Lisowice.

Jaskinia Ewy

We wnętrzu Góry Draby znajduje się m.in. Jaskinia Ewy – cenne stanowisko paleontologiczne. Przez kilka lat możliwe było zwiedzanie jaskini z przewodnikiem, lecz obecnie jaskinia jest zamknięta

Góra Wapiennik

Położona na Wyżynie Wieluńskiej, na zachód od wsi Bobrowniki (gmina Działoszyn, powiat pajęczański), na południowym skraju Załęczańskiego Parku Krajobrazowego to wznoszący się na lewym brzegu rzeki Warty ostańcowy pagór meandrowy.

Pomnikowe drzewa

Szpaler 20 dębów w Krzeczowie;

Sosna Smukła (Cieśle) – sosna zwyczajna: obwód 300 cm, wysokość 29 m, wiek 300 lat;

Bursztynka (Gligi) – lipa drobnolistna: obwód 380 m, wysokość 30 cm, wiek 200 lat;

Skrzat (Gligi) – dąb szypułkowy: obwód 380 cm, wysokość 32 m, wiek 200 lat;

Janek (Gligi) – dąb szypułkowy: obwód 465 cm, wysokość 31m, wiek 300 lat;

Lipa szerokolistna (Kępowizna) -obwód 520 cm;

Klon zwyczajny w Bieńcu Małym o obwodzie ponad 270 cm;

Użytki ekologiczne

Wronia Woda

Urokliwe starorzecze ukryte w lasach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Miejsce lęgowe ptactwa wodno-błotnego. Wśród gatunków flory odnaleźć można m.in. pałkę szerokolistną i tatarak zwyczajny.

Bagna śródleśne

  • Kępowizna
  • Grabowszczyzna
  • Młaka