O nas

Nasza ekipa to grupa pasjonatów zaangażowanych w aktywne działania ekologiczne.Jesteśmy różni, ale łączy nas jeden cel – zachować piękno i bioróżnorodność niezwykłego odcinka górnej Warty.

Z przyjemnością realizujemy swój program statutowy dokładając wszelkich starań aby promować Załęczański Łuk Warty i dbać aby jego piękno i wartości zarówno przyrodnicze, kulturowe i historyczne zachować dla przyszłych pokoleń.

Regularnie monitorujemy obszar Załęczańskiego Łuku Warty, reagujemy w sytuacjach gdy środowisko jest zagrożone. współpracujemy z lokalną społecznością, chętnie rozmawiamy z ludźmi o problemach związanych z ochroną środowiska i staramy się je rozwiązywać.

Propagujemy postawy ekologiczne, organizujemy warsztaty, wystawy, wykłady.

 

Nasze cele

 • Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.
 •  Ochrona praw zwierząt.
 • Promocja działań związanych z ochroną środowiska i zwierząt.
 • Promocja działań proekologicznych.
 •  Promocja zrównoważonego rozwoju.
 •  Promocja turystyki ekologicznej.
 •  Promocja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 •  Dokumentacja flory, fauny i siedlisk naturalnych.

Możesz nas wesprzeć 🙂

Jak działamy?

 • Zwracamy uwagę na zagrożenia odpowiednim instytucjom i organizacjom.
 • Organizujemy akcje edukacyjne, promocyjne i informacyjne.
 • Interweniujemy bezpośrednio w sytuacji zagrożenia dla środowiska w granicach określonych granicami prawa.
 • Bierzemy udział postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska i praw zwierząt.
 • Upowszechniamy akcje propagujące postawy proekologiczne.
 • Popieramy organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa wspierające ochronę środowiska i prawa zwierząt.
 •  Wspieramy ośrodki edukacji ekologicznej udostępniając masze materiały.
 •  Organizujemy szkolenia, warsztaty, wykłady.
 • Organizujemy wydarzenia i imprezy artystyczne towarzyszące realizacji celów statutowych.