O nas

Towarzystwo Przyjaciół Wielkiego Łuku Warty jest organizacją pozarządową. Realizujemy cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji przyrodniczej, szczególnie poprzez dokumentację, monitoring i działania na rzecz ochrony środowiska.

Kim jesteśmy?

Nasza ekipa to grupa pasjonatów zaangażowanych w aktywne działania ekologiczne. Jesteśmy różni, ale łączy nas jeden cel – zachować piękno i bioróżnorodność niezwykłego odcinka górnej Warty.

Z przyjemnością realizujemy swój program statutowy dokładając wszelkich starań aby promować Załęczański Łuk Warty i dbać aby jego piękno i wartości zarówno przyrodnicze, kulturowe i historyczne zachować dla przyszłych pokoleń.

Co robimy?

Regularnie monitorujemy obszar Załęczańskiego Łuku Warty, reagujemy w sytuacjach gdy środowisko jest zagrożone. współpracujemy z lokalną społecznością, chętnie rozmawiamy z ludźmi o problemach związanych z ochroną środowiska i staramy się je rozwiązywać.

Propagujemy postawy ekologiczne, organizujemy warsztaty, wystawy, wykłady.

Cele stowarzyszenia

 • Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.
 • Ochrona praw zwierząt.
 • Promocja działań związanych z ochroną środowiska i zwierząt.
 • Promocja działań proekologicznych.
 • Promocja zrównoważonego rozwoju.
 • Promocja turystyki ekologicznej.
 • Promocja działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 • Dokumentacja flory, fauny i siedlisk naturalnych.

Jak działamy?

 • Zwracamy uwagę na zagrożenia odpowiednim instytucjom i organizacjom.
 • Organizujemy akcje edukacyjne, promocyjne i informacyjne.
 • Interweniujemy bezpośrednio w sytuacji zagrożenia dla środowiska w granicach określonych granicami prawa.
 • Bierzemy udział postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących ochrony środowiska i praw zwierząt.
 • Upowszechniamy akcje propagujące postawy proekologiczne.
 • Popieramy organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa wspierające ochronę środowiska i prawa zwierząt.
 • Wspieramy ośrodki edukacji ekologicznej udostępniając masze materiały.
 • Organizujemy szkolenia, warsztaty, wykłady.
 • Organizujemy wydarzenia i imprezy artystyczne towarzyszące realizacji celów statutowych.

Przeważnie jesteśmy w terenie, więc można nas spotkać na brzegiem rzeki Warty, skradających się z aparatem miedzy drzewami, podpatrujących ptaki gdzieś w bujnych krzakach albo porannym świtem przemykających po łąkach. Tak dokumentujemy Załęczański Łuk Warty w obiektywie. Czasem zobaczycie też sztalugi, płótno malarskie i obrazy z regionu pędzlem malowane. Ale nie tylko. Organizujemy akcję sprzątania śmieci i odpadów. Udostępniamy nasze prace na wystawy i zajęcia ekologiczne.