Załęczański Park Krajobrazowy leży na pograniczu województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Został utworzony w 1978 roku, jako jeden z pierwszych parków krajobrazowych w Polsce. Ze względu na piękno krajobrazu i bogactwo przyrodnicze Załęczański Łuk Warty, chroniony także, jako obszar Natury 2000, stanowi najcenniejszy fragment górnej Warty. Dolina jedynie w niewielkim stopniu nosi tu ślady ludzkiej działalności, natomiast koryto rzeki jest całkowicie naturalne, dzikie, tętniące różnorodnym życiem. Najbardziej charakterystyczne dla Parku, wyróżniające ten obszar w krajobrazie Polski Środkowej, są rośliny muraw napiaskowych, kserotermicznych i naskalnych. Wiele wapieniolubnych gatunków roślin osiąga tu swe północne granice zasięgu. Na terenie Parku występują 33 gatunki roślin podlegających ochronie, w tym 21 objętych ochroną ścisłą. Bogactwo siedlisk przyciąga wiele ptaków łącznie odnotowano ich tu około 130 gatunków.

Galeria zdjęć Wielkiego Łuku Warty

Aktualności

Artykuły