zorzynek rzeżuchowiec

Między Działoszynem a Krzeczowem rzeka Warta zmuszona opłynąć wapienny masyw Wyżyny Wieluńskiej zatacza charakterystyczny Wielki Luk” widoczny na każdej mapie Polski, by dopiero po około 40 km minąwszy Krzeczów, wyprostować bieg i płynąć bez przeszkód dalej w kierunku północnym.

Od Działoszyna do Załęcza Wielkiego rzeka płynie w kierunku zachodnim, a od Załęcza Wielkiego do Kępowizny w kierunku wschodnim. Fakt ten pozwala domyślać się występowania tu ciekawych zjawisk przyrodniczych, zaś stare osiedla nadwarciańskie: Działoszyn, Kamion, Toporów, także obiektów kulturowych.

Rzeka przełamując się przez Wyżynę Wieluńską między Działoszynem a Krzeczowem tworzy trzy malownicze przełomy Działoszyński, Załęczański i Krzeczowski. Atrakcyjność krajobrazową tego obszaru wzbogacają wychodnie skał mezozoicznych w postaci wzgórz i pagórków ostańcowych z różnorodnymi przejawami krasu powierzchniowego i podziemnego.

Porastające obszar suche bory sosnowe ze zbiorowiskami jałowców i wrzosowiskami tworzą specyficzny mikroklimat korzystny dla zdrowia.